est | eng | rus
Õigusabi
Pankrotiõigus ja saneerimisõigus

Nõustame kliente erinevates pankrotiõiguslikes küsimustes, aitame koostada pankrotiavaldust, aitame läbi viia pankrotimenetlust, esindame võlgniku või võlausaldajate huve pankrotimenetluses. Vajadusel nõustame kliente  pankrotieelse planeerimise küsimustes ning pankroti mõju hindamise küsimustes praegusele ning tulevasele äritegevusele. Aitame äriühinguid restruktureerida ja saneerida, nõustame saneerimisavalduste ja -kavade koostamisel, saneerimisnõustaja valimisel, läbirääkimistel kreeditoridega ning esindamisel kohtumenetluses. Samuti nõustame kliente makseraskustega seotud varade väljaostmisel (buyout) ja ülevõtmisel.