est | eng | rus
Ettevõtluse arendamine
Ettevõtluse arendamine
OÜ Jasitex pakub koostöös partneritega ettevõtjatele ja eraisikutele kõiki klassikalisi investeerimis teenuseid ning ettevõtte rahandusalast nõustamist:
  • Kapitali ja investorite kaasamine
  • Ettevõtte väärtuse hindamine
  • Ettevõtte müügiks ettevalmistamine
  • Ettevõtte ostu-, müügi-, jagunemise ja ühinemise nõustamine
  • Rahavoogude modelleerimine
  • Investeerimisnõustamine
Koostame ettevõtte müügiprospekti, andes igakülgse ülevaate ja teostades põhjaliku analüüsi ettevõtte majanduslikust seisust ning tulevikuväljavaadetest. Teostame monitooringu turu seisukorrast ja viimasel ajal tehtud analoogilistest tehingutest. Aitame kvaliteetselt ja professionaalselt läbi viia ettevõtte müügiprotsessi. Toetame kapitali kaasamisel, anname objektiivse, usaldusväärse ja erapooletu eksperthinnangu ettevõtte (või osa väärtuse) kohta. Analüüsime ja anname eksperthinnangu investeeringu vajadusele ning võimalustele, ümberkujundamisel, aktsiate võimalikule vahetusele või müügile. Nõustame varade ja investeeringute juhtimist konkurentsi tingimustes või ebakindlas majandusolukorras turgude arengutes.